Sophia Cart (White)
Sophia Cart (White)

Sophia Cart (White)

OurΒ π‘Ίπ’π’‘π’‰π’Šπ’‚Β π‘ͺ𝒂𝒓𝒕 (π‘Ύπ’‰π’Šπ’•π’†)Β will be a great addition to your event setup. Fill itΒ with your favorite desserts or use it as a decoration prop for your upcoming party.
Dimension: 220 x 60 x 60 cm

There will be no refunds on deposits, for any question contact us first.
Phone number (504)267-1641
Email: bookluxhall@gmail.com

MAKE 50% ADVANCE DEPOSIT :
Regular price $162.50
Unit price  per